Familieteamet

Målet er å forhindre psykososiale problemer, bidra til god psykisk helse og god utvikling hos barn og deres familier. Tiltaket er knyttet mot vansker i foreldrerollen og rettet mot samspill og kommunikasjon i familien.

Familieteamet har en to-delt rolle i bydel Nordstrand. Den ene delen handler om å være et lavterskeltilbud for alle familier i bydelen med barn fra 0-18 år. Alle
kan ta direkte kontakt eller via andre instanser pr telefon eller mail. Det er ikke nødvendig med
henvisning. Hvis barnet ikke bor sammen med deg, er det imidlertid et krav om at du må du ha samvær med barnet ditt for at Familieteamet kan gi deg et
tilbud. Tidlig forebygging er viktig. Vår holdning er at det er du som er forelder som er den viktigste personen i barnets liv.

Familieteamet tilbyr foreldreveiledning i gruppe eller
individuelt, da med en ramme på inntil 8-10 konsultasjoner. Vi tilbyr også oppfølging av barn og unge med lette til moderate psykisk plager. Vi kan ha
møter på vårt kontor eller hjemme hos dere. I Familieteamet jobber det familieveiledere med bred kompetanse og lang erfaring med foreldreveiledning.

Den andre delen handler om
at Familieteamet blir bestilt inn som hjelpetiltak i familier via barneverntjenesten i bydelen. Da er det barneverntjenesten som gir Familieteamet mål, mandat og tidsramme for det arbeidet som skal utføres.

Familieteamet deltar i ulike samarbeidsfora både i bydelen og med spesialisthelsetjenesten. Dette gjør at Familieteamet har god kompetanse om andre samarbeidspartnere som det kan være hensiktsmessig å kjenne til og samarbeide med i aktuelle saker.