Familieteamet

Tidlig forebygging er viktig. Familieteamet er et lavterskel samtaletilbud for alle familier i bydelen med barn og unge i skolealder, 6 til 18 år. Tiltaket er knyttet mot vansker i foreldrerollen og rettet mot samspill og kommunikasjon i familien. Vi gir også tilbud om samtaler til barn og unge med lette til moderate psykisk helseplager. Dette foregår i tett samarbeid med foreldrene.

Vi ønsker å bidra til god utvikling hos barn/unge og deres familier. Målet er:

  • å bidra til god psykisk helse
  • å bidra til positivt samspill og kommunikasjon mellom barn og voksne
  • å forhindre fremtidige psykososiale problemer

Vår holdning er at du som forelder er den viktigste personen i barnets liv. Vi er opptatt av å styrke det psykologiske båndet mellom barn/unge og deres foreldre, noe forskning viser er av stor betydning for opplevelsen av blant annet følelsesmessig nærhet, trygghet, tilhørighet og tilknytning.

Vi tilbyr:

  • støttesamtaler/rådgivning på telefon
  • samtaler på vårt kontor
  • hjemmebesøk
  • og/eller videokonsultasjoner
  • anerkjente foreldreveiledningsprogrammer som for eksempel «Circle of security» og «Tuning in to kids/teens», som løper over 6 - 8 ganger. Dette kan foregå individuelt eller i gruppe.

Vi vet at når livet røyner på har familier ulike behov. For noen kan det holde med et par samtaler, mens andre er i behov av et lengre forløp.

Det er ikke nødvendig med henvisning. Alle i bydel Nordstrand er velkomne til å ta kontakt på telefon 468 34 671 eller vår mailadresse familieteam.nordstrand@bns.oslo.kommune.no eventuelt kontakte oss via andre instanser.

Begrensninger:

Foreldrene må ha samvær med barna for å benytte seg av vårt tjenestetilbud.

Familieteamet jobber ikke i aktive barnevernssaker, barnefordelingssaker eller pågående behandling i BUP.

Ansatte:

I Familieteamet jobber det fagkonsulenter med bred kompetanse og lang erfaring med foreldreveiledning.