Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er dessverre vedtatt nedlagt fra 1. januar 2019 grunnet økonomi.
Ta kontakt med din fastlege om du trenger oppfølging av dine helseutfordringer.


Tips fra frisklivssentralen:

  • For de over 60:
    Tilbudet 60+ har ulike aktiviteter rundt i Oslo, også i bydel Nordstrand.
    https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/60pluss/
  • For de utenfor arbeidslivet (helt eller delvis):
    Aktiv på dagtid har varierte aktiviteter ulike steder i Oslo: https://aktivdagtidoslo.no/
  • Følg med på Friskus for å se aktiviteter, arrangementer ol. Som finnes i bydelen og andre steder i Oslo.