Her finner du programmet for høstferie-aktiviteter 2020 for barn og ungdom i Bydel Nordstrand:

12., 13., og 14. oktober kommer det studenter fra Oslo Met som ønsker å forstå mer av hva gaming innebærer og prøve det ut på våre gaming-pcer. Vi trenger åtte ungdommer som kan bistå oss med å dele denne kunnskapen - kan DU være en kandidat for denne oppgaven?

I sommer fikk Utekontakten muligheten til å ansette seks ungdommer fra bydelen som gikk inn i rollen som unge ambassadører.
Deres hovedoppgave var å undersøke hva ungdom i Bydel Nordstrand ønsker av fritidstilbud og hvordan fritidsklubb-tilbudet skal kunne nå ut til enda flere barn og unge.