Utekontakten

Utekontakten skal fokusere på å bedre barn og ungdoms levekår gjennom å oppsøke, etablere kontakt, motivere for deltakelse i aktivitet, hjelp og behandling, formidle til tiltak, og samle viten om barn og ungdoms levekår.

Utekontakten skal arbeide forebyggende gjennom indikative og selektive tiltak, samt bidra til universell
forebygging. Fokus skal ligge på tidlig intervensjon og arbeidet skal være preget av frivillighet, brukermedvirkning og nettverkstenkning.

Utekontakten skal bidra til at det er samsvar mellom den enkeltes ulike behov og de tiltak som settes inn. Vi skal ha oversikt over ungdomsmiljøene, og fange opp endringer og nye trender så tidlig som mulig, hovedsakelig gjennom oppsøkende sosialt arbeid. Utekontakten skal ha oversikt over tilbudet til bydelens unge, identifisere og påpeke behov, mangler - og ikke minst - hva som kan se ut til å virke i arbeidet med målgruppa.

Dette kan utekontaktene hjelpe deg med

  • Følger deg opp i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter
  • Gir råd, veiledning og setter igang tiltak for grupper og enkeltungdommer
  • Gir omsorg, hjelp og støtte
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Motiverer til å søke hjelp
  • Gir råd om dine eller andres rusproblemer
  • Skrive CV og jobbsøknad
  • Samarbeider tverrfaglig med andre i bydelen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, fritidsklubber