Hva skjer hos oss

Her finner du programmet for høstferie-aktiviteter 2020 for barn og ungdom i Bydel Nordstrand:

12., 13., og 14. oktober kommer det studenter fra Oslo Met som ønsker å forstå mer av hva gaming innebærer og prøve det ut på våre gaming-pcer. Vi trenger åtte ungdommer som kan bistå oss med å dele denne kunnskapen - kan DU være en kandidat for denne oppgaven?

I sommer fikk Utekontakten muligheten til å ansette seks ungdommer fra bydelen som gikk inn i rollen som unge ambassadører.
Deres hovedoppgave var å undersøke hva ungdom i Bydel Nordstrand ønsker av fritidstilbud og hvordan fritidsklubb-tilbudet skal kunne nå ut til enda flere barn og unge.

Fritidsklubben som til vanlig har åpent mandag, tirsdag, onsdag, fredag og annenhver lørdag måtte stenge dørene i mars da korona kom for fullt. Fra og med da har fritidsklubben samarbeidet med Utekontakten og vært ut i miljøene. Sammen har vi tilstedeværelse ute daglig og møter mange ungdommer rundt omkring i Bydel Nordstrand. Fritidsklubben ligger...

Sparebankstiftelsen DNB innvilget søknaden til etablering av nytt øvningslokale på Lambertseter fritidsklubb! :-) Dette blir helt topp- tusen takk! De siste årene har vi renovert store deler av bygget hvor fritidsklubben, familieteamet, SaLTo-koordinator, og Utekontakten Bydel Nordstrand holder til. Vi har profesjonelt lys- og lydutstyr i vår...

Her finner du programmet for høstferie-aktiviteter 2020 for barn og ungdom i Bydel Nordstrand:

12., 13., og 14. oktober kommer det studenter fra Oslo Met som ønsker å forstå mer av hva gaming innebærer og prøve det ut på våre gaming-pcer. Vi trenger åtte ungdommer som kan bistå oss med å dele denne kunnskapen - kan DU være en kandidat for denne oppgaven?