I disse koronatider har Utekontakten og fritidsklubben samarbeidet tett for å kunne gi et best mulig tilbud til unge i en annerledes tid.

13.05.2020

Fritidsklubben som til vanlig har åpent mandag, tirsdag, onsdag, fredag og annenhver lørdag måtte stenge dørene i mars da korona kom for fullt. Fra og med da har fritidsklubben samarbeidet med Utekontakten og vært ut i miljøene. Sammen har vi  tilstedeværelse ute daglig og møter mange ungdommer rundt omkring i Bydel Nordstrand. Fritidsklubben ligger på Lambertseter, så det å bli kjent med ungdom fra flere områder i bydelen er veldig positivt for å blant annet kunne fortelle om hvilke tilbud som finnes på fritidsklubben.