Lambertseter fritidsklubb

Som et fritidstiltak vil den utgjøre både et alternativ og et supplement til de frivillige organisasjonene. På grunn av sin åpne form, vil fritidsklubben fange opp barn og unge, som av ulike grunner ikke deltar i foreningslivet. Men den gir også et tilbud til aktiv ungdom som ønsker en sosial base eller en frisone for sitt engasjement.

Slik vil den kommunale og frivillige innsatsen utfylle hverandre og støtte hverandre til felles beste for samfunnet. Som en del av den kommunale virksomheten vil fritidsklubben inngå i et nettverk av
tiltak. Den finner sin naturlige plass mellom de sosiale tjenester og de ulike kulturinstitusjonene. Her kan klubben utgjøre et bindeledd og en møteplass for flere forskjellige fagtradisjoner og tenkemåter.

I sitt daglige arbeid vil den derfor være en naturlig samarbeidspartner med skole, barnevern, helsetjeneste, utekontakt, og politi. Klubbens kontakt og erfaringer med ungdomsmiljøene vil utgjøre viktige korrektiver til de andre instansenes arbeid.


Timeplan for faste aktiviteter

  • Mandager, kl 17.00 - 20:00: Juniorklubb for 5. trinn - 7. trinn.
  • Tirsdager, kl 18.00 - 21.00. Ungdomsklubb på Klubb 243 på Sæther for 8 trinn - t.o.m 18 år
  • Onsdager, kl 18.00 - 21.00: Klubb for  6.trinn - 8.trinn.
  • Fredager, kl 18:00 - 23:00: Ungdomsklubb på Lambertseter Fritidsklubb og Klubb 243 på Sæther fra 8.trinn - t.o.m 18 år. 
  • Annenhver lørdag, kl 18:00 - 23:00: Ungdomsklubb på Lambertseter Fritidsklubb / Klubb 243 på Sæther fra 8.trinn - t.o.m 18 år.