Fritidsklubbene                     i Bydel Nordstrand

Kontakt oss:

Lambertseter fritidsklubb

Langbølgen 2 A, 1150 Oslo

Klubb 243
Ekebergveien 243, 1166, Oslo

Vakttelefon Klubbene
(+47) 904 71 420

Abid Albarkane,
klubbleder Ungdom

(+47) 948 14 569

Maja Tjelta, koordinator

(+47) 477 88 203

abid.albarkane@bns.oslo.kommune.no 

maja.tjelta@bns.oslo.kommune.no