Er du interessert i gaming?

10.09.2020

12., 13., og 14. oktober kommer det studenter fra Oslo Met som ønsker å forstå mer av hva gaming innebærer og prøve det ut på våre gaming-pcer. Vi trenger åtte ungdommer som kan bistå oss med å dele denne kunnskapen - kan DU være en kandidat for denne oppgaven?

PS: Tidspunktene er ikke helt klare, men det blir mest sannsynlig mellom 16.30 - 19.30. 

Send en e-post til: utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deg på.