Foreldreressursen

Å være forelder til en tenåring er en oppgave de fleste i denne rollen kjenner igjen som tidvis krevende. Gleden over en ung jente eller gutt som utvikler seg og modnes blandes med bekymring, frustrasjon og usikkerhet. Grensesetting, tillit, kommunikasjon, tålmodighet og nærhet i relasjon blir for de fleste satt på prøve.

Foreldreressursen er et gruppetilbud til deg som har barn på 7.-10. trinn fra Bydel Nordstrand og som ønsker å styrke din rolle som forelder til tenåringen. Dyktige foredragsholdere fra bydelen og utenfra holder innledning om temaer som er aktuelle for ungdomsforeldre, etterfulgt av refleksjon og diskusjon i gruppen.

Her får du en pause i hverdagen med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Kurset er gratis å delta på.


Erfaringer

Utsagn fra deltakere på foreldreressursen, om hvordan kurset var for dem:

"Svært bra temaer og foredragsholdere! Bra at det er foredragsholdere med kjennskap til bydelen vår."

"Jeg har reflektert rundt meg selv som forelder, hatt gode samtaler med mine tenåringer - og delt innsikt og kunnskap med andre foreldre."

"Påfyll av kunnskap om hvordan håndtere og forholde meg bedre til det aller viktigste i livet mitt: barna mine!"


Innhold

Gruppen møtes en kveld i uken over 7 ganger, 2 timer per gang. Det er plass til 15 foreldre per gruppe. Gruppene holdes på Lambertseter fritidsklubb, og ledes av to gruppeledere.


Eksempler på temaer:

  • Ungdomsmiljø i Bydel Nordstrand
  • Tenåringshjernen
  • Seksualitet
  • Emosjonsregulering
  • Rus
  • Stresshåndtering for ungdom
  • Selvfølelse og selvtillit


Kontakt oss

Kunne dette unike tilbudet være noe for deg? Ta kontakt for å få vite mer eller melde deg på.

Foreldreressursen høsten 2020:

Gruppe 2: Oppstart 7. oktober
Onsdager kl 18:30 - 20:30

Sted: Langbølgen 2A, 1154 Oslo (Lambertseter fritidsklubb)

Kontaktinformasjon

Gruppeleder Lise-Lotte Ramdahl
Telefon: 992 85 126
E-post: lise.lotte.ramdahl@bns.oslo.kommune.no

Gruppeleder Beate Waatvik
Telefon: 992 85 188
E-post: beate.waatvik@bns.oslo.kommune.no