Innbyggermøte i bydel Nordstrand

25.10.2017

Innbyggermøte om oppvekst i Bydel Nordstrand - Innspill til Avdeling oppvekst
- møte med suppe attåt!

Avdeling Oppvekst i Bydel Nordstrand består av følgende tjenester: Helsestasjonen, barnehagene, Forebyggende tjenester (fritidsklubb, utekontakt, familieteam), Pedagogisk fagsenter, Mottak funksjonsnedsettelse/barnehage - opptak og tilsyn, barnevern, og SaLTo-koordinator.

Avdeling Oppvekst gir tilbud til bydelens barn og unge, og vi vil gjerne ha innspill til jobben vi gjør. Hva er en god oppvekst i Bydel Nordstrand, hvordan kan vi sammen ta ansvar for barn og unge i nærmiljøet vårt?

Hvordan kan innbyggere, organisasjoner, frivillige og bydel sammen få til gode løsninger?

Kom på møte og snakk med oss.

Velkommen til en hyggelig kveld på Lambertseter fritidsklubb!


Program:
Kl 19.00

Velkommen

Kl 19.15
Kafedialog

Kl 20.30
Felles oppsummering

Meld deg på til barnevernleder bernt.hovind@bns.oslo.kommune.no, seksjonsleder Forebyggende tjenester linda.beate.svalsrod@bns.oslo.kommune.no eller
SaLTo-koordinator vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no innen 8. november 2017.