Klatregruppe 2019

Utekontakten inviterer til klatring hver mandag kl 16:00 - 18:30 på Oslo klatresenter på Skullerud. Helt gratis!