UKM Nordstrand 2018

16.03.2018

UKM 2018

Lørdag 3. mars arrangerte Utekontakten bydel Nordstrand og Lambertseter fritidsklubb UKM (Ung Kultur Møtes). Mønstringen ble holdt på Lambertseter fritidsklubb. I år var det 15 ungdommer som hadde meldt seg på UKM. Tolv ungdommer var påmeldt med ulike innslag: vokal, musikk, dans, film og kunstutstilling. I tillegg var det tre ungdommer som hadde meldt seg på som UKM arrangører, en av disse var mønstringens konferansier. Juryen besto av BU-leder Arve Edvardsen, Ungomsrådsrepresentant: Ifrah Yusuf og leder for Nordstrand kulturskole: Laila Angell Myrseth.

Publikum bidro med sitt engasjement og deltakerne gjennomførte både intervjuer og innslag med mye energi!

Åtte ungdommer fra bydel Nordstrand går videre til fylkesmønstringen i Oslo 13-15. april. Vi hadde også to innslag fra andre bydeler som gikk videre til fylkesmønstringen.

Ungdommene som gikk videre fra vår bydel er: Eira Larsen Mariussen, Stine Huth Andersen, Selma Flodgren, Olivia Heymanns, Frida H. Kvigne, Frida K. Harringsleiff, Jenny Magdalene. F. Lunde og Sofie U. Harstad.


Se link under for å lese om UKM Nordstrand i Nordstrands Blad.