OM OSS

Seksjon for forebyggende tjenester jobber for å fremme et positivt lokalsamfunn og forebygge negativ utvikling blant barn, ungdom og familier. Dette gjør vi gjennom å tilrettelegge for sosiale og kulturelle
aktiviteter, sunne levevaner, fremme fellesskap, skape trygghet, inkludering og deltakelse.

Gjennom din medvirkning utvikles tilbudene i samsvar med dine ønsker og behov. I tillegg til at
medvirkning er en metode for å forbedre og kvalitetssikre våre tjenester, har den også en terapeutisk verdi for deg som deltaker. Mulighetene for å kunne påvirke endringer gjennom egne selvstendige valg kan bidra til å styrke både selvfølelse og selvbilde.

Vi er lokalisert på Lambertseter fritidsklubb. Vår fleksible organisering, samt at våre tjenester utformes på bakgrunn av behov, gjør at vi får en økt tilgjengelighet til innbyggerne i bydelen.

Alle tiltak og tilbud gjennom oss er gratis.