Kompetanse

Familieteamet

Familieteamet i bydel Nordstrand har fem terapeuter og fire årsverk. Vi har bred erfaring fra endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Vi har variert kompetanse som blant annet:

 • Kliniske spesialister i sped/små, barn og unges psykiske helse
 • Kliniske barnevernspedagoger
 • Familieterapeuter
 • Kognitiv atferdsterapeuter
 • Marte Meo terapeut
 • Theraplay terapeut
 • Tidligere MST-terapeut

Terapeutene hos oss har ervervet seg ulike sertifiseringer innenfor bla. Circle of Security Parenting og Tuning in to Kids/Teens. 

Utekontakten

Utekontakten i Bydel Nordstrand har åtte ansatte. Vi har variert kompetanse som blant annet: 

 • Barnevernspedagoger
 • Sosionomer
 • Lydtekniker
 • Master i folkehelsevitenskap

 • Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid 

 • Master i organisasjon og ledelse

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

 • Videreutdanning i mestring av rusepisoder og
  tilbakefallsforebyggende arbeid

Lambertseter fritidsklubb

Lambertseter fritidsklubb består av juniorklubb og ungdomsklubb. Vi har variert kompetanse som blant annet:

 • Cand. mag. i sosiologi

 • Musikkprodusent

 • Låtskriver
 • Musiker
 • Studiotekniker
 • Grafisk Designer
 • Web Designer