Kompetanse

Familieteamet

Familieteamet i bydel Nordstrand har ni
ansatte. Vi har bred erfaring fra endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Vi har variert kompetanse som blant annet:

 • Kliniske barnevernspedagoger
 • Klinisk sosionom
 • Familieterapeuter
 • Kognitiv atferdsterapeut
 • Miljøterapeut
 • Psykologspesialist
 • Spesialistutdannede i barn og unges
  psykiske helse med fordypning i sped- og småbarn
 • I tillegg har vi ulike sertifiseringer innenfor Circle of Security Parenting, Tuning in to Kids/Teens, Theraplay og Marte Meo.

Utekontakten

Utekontakten i Bydel Nordstrand har åtte ansatte. Vi har variert kompetanse som blant annet: 

 • Barnevernspedagoger
 • Sosionomer
 • Lydtekniker
 • Master i folkehelsevitenskap

 • Videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid 

 • Master i organisasjon og ledelse

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

 • Videreutdanning i mestring av rusepisoder og
  tilbakefallsforebyggende arbeid

Lambertseter fritidsklubb

Lambertseter fritidsklubb består av juniorklubb og ungdomsklubb. Vi har variert kompetanse som blant annet:

 • Barnevernspedagog
 • Sosionom

 • Cand. mag. i sosiologi

 • Musikkprodusent

 • Låtskriver
 • Musiker
 • Studiotekniker
 • Grafisk Designer
 • Web Designer